Narwal Freo
Smutsen vinner aldrig. Regelbunden moppning
Extremt självständing

· Världens första AI DirtSense™-teknologi
· Världens första automatiska vattenuväxlingssystem
· Världens första exakta kontroll av moppfuktighet
· Världens första EdgeSwing™
· Unik LCD OneTouch-kontroll

Köp nu
Pioneer Innovation
Not Just Meet But Exceed Your Needs
World's First DirtSense™

· Sense and Remop Dirty Area

· Powered by Sensor Arrays and Algorithms

Allt-i-Ett basstation

· Automatiskt vattenutbyte (valfritt)
· Automatisk moppning
· Automatisk torkning med dubbel varmluft
· Automatisk fuktkontroll
· Automatisk dosering av rengöringsmedel
· Automatisk rengöring av stationen
· Bekväm LCD-kontroll

Ultimat Rengöring

· Kombination av dammsugare och mopp
· Separering av vått och torrt
· Världens första EdgeSwing™
· 12N tryckrengöring och 180 RPM rotation

Mångsidig anpassning till olika golv

· Lyftbara borstar och mopp för att hålla mattor torra
· Tryck- och sugjustering för trä och kakel

Exakt kartläggning och navigering

· SLAM 3.0 LiDAR-navigering
· Infraröd hinderundvikelse
· Kartläggning på flera nivåer

Världens första AI DirtSense™-teknologi

"Smutsen Vinner Aldrig. Regelbunden Moppning."

Drivs av sensorer och algoritmer är Freo smartare än någonsin för att känna av och moppa om smutsiga områden exakt som behövs för att lämna golven fläckfria.

Läs mer
Automatisk Basstation
En station som tar hand om allt
Automatiskt vattenutbyte(tillval)
Automatisk Tvätt av moppar
Automatisk torkning med dubbel varmluft
Automatisk fuktkontroll
Automatisk dosering av rengöringsmedel
Auto Station Rengöring
Bekväm LCD kontroll

Glöm att fylla på tankar, bära dem runtom, tömma smutsigt vatten och oavsiktliga spill. Lika enkelt som en tvättmaskin.

Är detta system rätt för mitt hem?
läs mer
Erbjuds separat som tillbehör

Rengör mopparna som du skulle göra. Snurrar och tvättar mopparna snabbt mot det knottriga tvättbrädet, och eliminerar smutsen helt.

Dubbla fläktar och värmare torkar mopparna på halva tiden, jämnt och säkert vid en optimal temperatur på 104°F, vilket förhindrar tillväxt av bakterier och mögel samtidigt som det luktar fräscht.

Upprätthåller optimal moppfuktighet för att absorbera envisa fläckar, vilket uppnår en 2 gånger mer effektiv rengöringsyta (jämfört med branschgenomsnittet) på ett försök.

Fyller automatiskt på Freos vattentank. Exakt kontroll av rengöringslösningen säkerställer en optimal rengöring.

Rengör allt, och sig själv

Ett rent hem är bara en knapptryckning bort. Enkel hantering från basstationen.

Powerful Vacuuming. Intense Mopping.

Superior vacuuming performance and elevated structural design for optimal cleaning results. Main brush, side brushes, and mops could be lifted separately, offering you 5 effective modes for diverse cleaning tasks.

Freo Mode
Freo Mode

An efficient and intelligent mode for deep cleaning. Leave it to Freo.

Vacuum While Mopping
Vacuum While Mopping

A fast and effective mode that saves time.

Vacuum Then Mop
Vacuum Then Mop

Extra deep cleaning by separating wet and dry wastes.

Vacuum Only
Vacuum Only

Meet all your daily vacuuming needs, from carpets to hard floors.

Mop Only
Mop Only

Hard floors cleaning that easily handles dirt, grime, and spills.

Spin, Scrub, Mop
Deep Cleaning Made Easy

Constant downward pressure to produce powerful grip with microfiber to maintain dampness, tackling stubborn stains from coffee to dried-on spills.

Patented Reuleaux
Triangular* Streak-Free

> 12N
Mop Pressure**
180 RPM
Effective Scrubbing***

*A curved triangle with constant width, the simplest and best known curve of constant width other than the circle, named after Franz Reuleaux (founder of modern kinematics).
**2x competitors effective pressure
***Vs simply dragging along a wet pad.

World’s First EdgeSwing™
Not Only Deeper, But Also Wider

Silent brush reaches deeper crevices.
Unique twisting cleans hard-to-reach edges. For both vacuuming and mopping.

versatile flooring adaptation
Carpet Cleaning Pro

Automatic carpet detection, max suction, and reduced speed ensure thorough carpet cleaning. The 12mm (2x industry avg.) mop lifting and adjustable settings help keep carpets dry.

Versatile Flooring Adaptation
For More Diverse Floorings
Wood

Mopping Pressure: 7N, firm but gentle

Dampness: Dry, to protect your floors

Tile

Mopping Pressure: 12N, tackling even the worst wastes

Dampness: Standard, for a deeper cleaning

Day or Night

Detect and Avoid

Even in the dark, Freo's sensor arrays ensure precise and obstacle-free cleaning with accurate SLAM 3.0 LiDAR navigation and Infrared Obstacle Avoidance System.

Optimal Route That Never Misses a Spot

A weaving pattern cleans efficiently and overlaps with previous route to cover every inch of your floors.

Path Overlap
No-Go Zone
Keep your Freo away from pet beds, play areas, and anywhere else you need.
Spot Cleaning
Pick a specific area to clean up quickly.

One App, Total Control

Create convenient, customizable cleaning plans in the app to suit your home’s exact needs.

No-Go Zone
Schedule Cleaning
Remote Control
Multi-Level Mapping
Cleaning Report
Note: App interface is subject to upgrade without notice.
Engineered with You in Mind
Extra-Large Dust Bin

· 480ml Capacity
· Touch-Free Emptying
· One-Button Operation

Works with Siri

· Convenient Voice Commands
· Start, Pause, and Stop Cleaning

Premium Washboard

· Easy-to-Clean Washboard
· Simple to Remove and Maintain
· Studded Design to Dislodge Mop Dirt

Child Lock

· Prevent Accidental Activation
· Prevent Unsupervised Use

Pioneer Innovation

Not Just Meet But Exceed Your Needs